Indicatoare norme deviz

Societatea noastra este SINGURA SOCIETATE DE PROFIL care A FOST SI ESTE abilitata oficial sa ELABOREZE si sa DIFUZEZE pe piata INDICATOARE de norme de deviz pe categorii de activitati, procese tehnologice, de constructii-montaje si instalatii din Romania cu aprobari legale!

In perioada anilor 1981/82 prin ordin al Mlnisterului Constructii Industriale-M C IND.-COCC a elaborat-in colaborare cu societati de constructii si institute de specialitate, un numat de 47 DE INDICATOARE DE NORME DE DEVIZ pentru toate lucrarile de constructii-montaje si instalatii din Romania. 

Toate observatiile aparute din teritoriu dupa publicarea si aplicarea lor efectiva in productie, au fost stocate in baza de date creata Ia COCC pentru REACTUALIZAREA LOR ULTERIOARA!

In perioada anilor 2000-2015, precum si in continuare, COCC a realizat si continua sa REALIZEZE ACTUALIZAREA unui numar de 27 DE INDICATOARE DE NORME DE DEVIZ-cele mai reprezentative din cele 47 realizate anterior. Aceasta reactualizare s-a realizat prin completare sau introducere de materiale si tehnoligii noi.

TREBUIE PRECIZAT faptul ca societatea noastra a PRIMIT dea lungul anilor avize OFICIALE de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului.-MLPAT-continuatorul-MCIND-pentru CODIFICAREA tuturor resurselor materiale si de manopera cu 13 CARACTERE in conformitate cu PREVEDERI din UE.

Ordonanta de urgenta OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de executie a lucrarilor publice prevede folosirea-optional in conformitate cu regurile economiei de piata- a indicatoarelor de norme de deviz ELABORATE SI DIFUZATE DE COCC.

Toate indicatoarele difuzate de COCC au stipulate in interiorul lor AVIZELE SAU ORDINE DE MINISTRU de aprobare.

DEASEMENEA in cuprinsul fiecarui indicator de norme se afla si AVIZUL sau RECOMANDAREA DE FOLOSIRE de la Ministerul Finantelor Publice cu nr.162018/06.11.2006 precum si faptul ca SUNT AGREATE DE ASOCIATIILE PATRONALE DIN CONSTRUCTII ARACO SI PSC.