Produse informatice

Delta 2000


Delta 2000 este un sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţii-montaj, finanţate de stat sau din alte surse.

Delta 2000 răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare, execuţie şi beneficiarilor de lucrări de construcţii-montaj în elaborarea ofertelor tehnico-economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Sistemul permite urmărirea şi decontarea lucrărilor executate, pentru investiţii indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie.

Programarea execuţiei se realizează printr-un produs informatic specializat (Primavera), în cazul în care este achiziţionat de utilizator. Produsul nostru are încorporate programele ce fac legătura prin transfer de date.

O altă facilitate este editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv a formularelor tip document pentru prezentarea la licitaţii.

Ofertele pot fi întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz ediţiile 1981-1983, 1992-1996 şi 1999-2005, care sunt elaborate împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate şi editate în continuare de COCC SOFT CONSTRUCT S.R.L. Menţionăm că indicatoarele elaborate în perioada 1999-2005 sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981-1983 revizuite şi completate la zi, cu materiale şi tehnologii noi.

Amintim că COCC SOFT CONSTRUCT S.R.L. este singura societate abilitată să editeze, să difuzeze şi să comercializeze aceste norme, în urma contractelor pe care le-a avut cu MCInd. şi MLPTL (MTCT).

Sistemul informatic Delta 2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi al codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene.

Sistemul Delta 2000 este realizat în conformitate cu prevederile cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind achiziţiile publice pentru lucrări, produse şi servicii.

Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii să-şi poată crea norme proprii, cu consumuri de resurse proprii, ce se constituie în baza de date normativă proprie utilizatorului. 

Sistemul informatic DELTA 2000 are programele elaborate in limbajul VISUAL BASIC (versiunea 6.0), bazele de date gestionate in SQL SERVER(versiuni 5.0,7.0,2014) si poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau in retea, sisteme de operare sub WINDOWS(versiuni: XP, SERVER 2003, VISTA, 7, 10).

Sistemul DELTA 2000 necesita urmatoarea configuratie minima :
CALCULATOR PC COMPATIBIL ,IBM-PENTIUM LA 300 MHZ,64 MB RAM,MONITOR 15”,HDD-1GB, FDD 3,5”,CD-ROM, IMPRIMANTA A4/A3.

Se asigura prin contract instalarea, intretinerea si asistenta tehnica la sediul beneficiarului.

Preţ: 700 euro + TVA (19%)

Setra


Sistem de evidenţă a mijloacelor de transport auto.

Destinaţie
Sistemul se adresează unităţilor de construcţii, transporturi, producţie, distribuţie de mărfuri, administrare a domeniului public, instituţiilor administraţiei publice, oricăror altor structuri deţinătoare de autovehicule.

Baza de date a sistemului cuprinde autovehicule de transport de marfă şi persoane, autospeciale, utilaje pe şasiu auto şi tractoare cu remorcă, identificate prin număr de înmatriculare.

Funcţiuni

Sistemul prelucrează foile de parcurs şi emite fişa activităţii zilnice (f.a.z.), precum şi alte rapoarte cu informaţii pentru evidenţa, analiza şi controlul activităţii de exploatare auto.

Principalele funcţiuni ale sistemului sunt:

 • evidenţa alimentării cu combustibil şi uleiuri
 • evidenţa kilometrilor efectivi şi a orelor de funcţionare a motorului
 • calculul kilometrilor echivalenţi
 • calculul consumului normat de combustibil şi ulei
 • determinarea diferenţelor de consum efectiv şi normat, de combustibil şi ulei
 • evidenţa parcursului - în cadrul normelor de întreţineri şi revizii - şi stabilirea restului de kilometri de efectuat până la normă ori semnalarea depăşirii acesteia
 • evidenţa inspecţiilor tehnice de efectuat şi semnalarea scadenţei efectuării lor
 • evidenţa datei ultimelor schimbări de acumulator şi de anvelope

La prelucrarea datelor, sistemul are în vedere următoarele principii:

 • calculul consumului normat de combustibil şi ulei se face pe baza normativului privind parcursul pe categorii de drum, condiţiile de circulaţie şi consumul mediu de combustibil
 • normele de întreţineri, revizii şi evidenţă a parcursurilor în cadrul normelor respectă normativul privind întreţinerea preventivă şi reparaţiile curente ale autovehiculelor
 • utilizatorul poate declara consumuri medii şi norme proprii, ce pot fi exprimate fie în kilometri echivalenţi, fie în kilometri efectivi
 • evidenţa activităţii unor utilaje de construcţii cum sunt automacaralele sau autopompele de beton, pe baza orelor de funcţionare a motorului

Avantaje

 • economii de combustibil, prin controlul consumului pe parcursul lunii şi prin determinarea precisă a diferenţelor de consum la sfârşitul lunii
 • prevenirea uzurii premature a motorului, prin efectuarea întreţinerilor şi reviziilor la îndeplinirea normei de efectuare
 • prevenirea retragerii autovehiculului din circulaţie, prin efectuarea la scadenţă a inspecţiei tehnice
 • reducerea costurilor exploatării autovehiculului, prin fundamentarea deciziei de achiziţionare şi schimbare a acumulatorilor şi anvelopelor

Cerinţe software

Sistemul SETRA este elaborat în limbajul Visual Basic .NET 2003 şi exploatează baze de date de tip SQL Server 2000. Sistemul poate fi utilizat pe calculatoare compatibile IBM, sub sistem de operare Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

Preţ: 190 euro + TVA (19%)

Fincont 2003


Sistemul prelucrează date şi asigură informaţii privind contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor unei societăţi comerciale sau ale unei organizaţii.

Informaţii ce se obţin din sistem

 • Registrul jurnal; Fişa contului; Cartea mare (şah); Balanţa de verificare sintetică şi analitică
 • Jurnal de cumpărări; Jurnal de vânzări - întocmite pe calculator conform ultimelor prevederi referitoare la cota TVA de 9% şi 19%
 • Registrul de casă - întocmit pe calculator în structura şi cu informaţiile prevăzute de legislaţia contabilă
 • Situaţia clienţilor neîncasaţi: Situaţia furnizorilor neplătiţi - permite cunoaşterea în orice moment a facturilor neîncasate (neplătite)
 • Situaţia facturilor pe unitate - permite cunoaşterea în orice moment a facturilor şi achitării acestora, privind o anumită unitate, aflată în postura de client, furnizor ori în ambele

Date ce se comunică în sistem

 • Planul de conturi general - este încărcat deja în sistem, iar utilizatorul comunică numai conturile analitice
 • Date nomenclator - tipuri de note contabile; tipuri de repartitori (societăţi, persoane fizice, lucrări); corespondenţa între conturi, conform monografiei din legislaţia contabilă - date ce sunt încărcate deja în sistem
 • Date de stare - solduri iniţiale la implementare; date pentru notele contabile, comunicate pe parcursul lunii de prelucrare din facturi, chitanţe, ordine de plată etc.

Prelucrări de date

 • Închidere lunară de TVA şi cont 121 - cu formarea de note automate
 • Import lunar din sistemul Pegas 2003 - cu formarea de note automate pentru facturi de materiale primite şi pentru consumul intern de materiale
 • Închidere de an - cu stabilirea automat a soldurilor iniţiale pentru anul următor

Avantajele sistemului

 • rapiditate în comunicarea datelor - toate datele pentru nota contabilă se pot comunica de la tastatură, inclusiv conturile debitoare şi creditoare, evitând selecţia din nomenclatoare
 • reducerea timpului de comunicare - la comunicarea facturilor, se repetă automat datele generale ale facturii pentru mai multe note (valoare bază; TVA) create din aceeaşi factură
 • siguranţa datelor - nu se admit conturi analitice nedeclarate în planul de conturi şi nici repartitori neprevăzuţi pe contul debitor sau creditor; nu se admit conturi creditoare pentru care nu este declarată corespondenţa cu conturile debitoare
 • se admit note contabile şi pentru lunile următoare lunii de prelucrare
 • posibilitatea utilizării ca repartitor a codului unic (C.U.I.) pentru clienţi şi furnizori, ceea ce înlătură confuziile
 • rapiditate în informare - orice raport se selectează din meniul de rapoarte, apare instantaneu pe ecran şi poate fi imediat listat la imprimantă
 • informarea pe date de istoric - la orice raport obţinut din sistem, se comunică perioada din an pentru care se doresc informaţii în raportul respectiv
 • informarea prin selecţie - pentru raportul afişat pe ecran, se comunică informaţia dorită şi sistemul afişează zona din raport ce conţine acea informaţie.

Cerinţe software

 • Sistemul Fincont 2003 este elaborat în limbajul Visual Basic .NET 2003 şi exploatează baze de date de tip SQL Server 2000. Sistemul poate fi utilizat pe calculatoare compatibile IBM, sub sistem de operare Windows 98/Me/2000/XP.

Poate realiza legătura directă cu sistemul Delta 2000 pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, decontarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii-montaj şi sistemul Pegas 2003 pentru managementul gestiunii materialelor.

Preţ: 150 euro + TVA (19%)

 • Modul de salarii.
 • Modul de imobilizari corporale si necorporale.
 • Modul valutar.

PEGAS 2003


Pegas 2003 este un sistem economic integrat pentru managementul stocurilor,miscarilor si al consumurilor valorilor materiale,pe proiecte,produse si contracte de executie,de vanzare si de aprovizionare,cu gestiunea completa informatizata.


Rezolvari manageriale

 • Managementul tranzactiilor:tranzactii eronate si tranzactii valide in luna;tranzactii operate in an.
 • Managementul operativ al stocurilor de materiale :soldul la implementare si la inventariere ; soldul curent al stocului; fisa de magazie a materialului; evidenta obiectelor de inventar.
 • Inchiderea exercitiului ; intrari si iesiri de materiale pe furnizori-constructori ;balanta analitica a materialelor ;consumuri de materiale pe executantie, sau pe alti repartitori/ lucrari,produse,contracte,comenzi/

Administrarea automata a colectiilor normative si de stare

 • Stocuri de materiale noi,extrase de materiale
 • Unitati de masura utilizate.
 • Grupe si subgrupe de materiale : CAEN/CPSA,CONSTRUCTII-MONTAJ.


Functiuni IT

 • Prelucrari pe loturi.
 • Baza de date centralizata,accesibila multipost cu acces specific pe niveluri.
 • Acces ierarhic controlat si asistat la functiunile si entitatile sistemului.

Poate realiza legatura directa cu alte produse software ale COCC

 • Realizeaza legatura cu sistemul Delta 2000 pentru elaborarea ofertelor pentru licitatii,decontareaa si urmarirea lucrarilor de c+m
 • Realizeaza legatura cu sistemul Fincont 2003/financiar-contabil

Pret : 300 euro+TVA 19%

SIPREMAT


Contine informatii despre sortimente : denumirea,producatorul sau comerciantul,pretul


Informatiile se adreseaza :

 • societatiilor de proiectare,pentru elaborarea devizelor -oferta
 • societatilor de constructii-montaj pentru elaborarea devizelor-oferta si a situatiilor de lucrari,precum si pentru contractarea producatorilor in scopul achizitiei de materiale
 • investitorilor,pentru evaluarea costului constructiilor de realizat
 • organelor centrale ,pentru fundamentarea politicilor de investitii si pentru analiza evolutiei preturilor
 • altor structuri organizatorice,in probleme privind preturile in constructii

Caracteristicile Sipremat:

 • contine o mare diversitate de materiale.cu preturi la nivel de sortiment,provenite dela producatiri si comercianti din toata tara
 • contine materiale pe sortimente utilizate la toate tipurile le lucrari de constructii si de instalatii.
 • utilizarea informatiilor despre materiale si preturi poate asigura o fundamentare cat mai corecta in ofertarea de lucrari,in calculul de indici privind utilizarea materialelor la lucrarilor de constructii si instalatii
Pret : 100 euro+TVA 19%

LEXCON


Analizeaza urmatoarele categorii de acte:

 • Reglementare tehnica : furnizeaza denumirea reglementarii /Nu si continutul ei /,ordinul de aprobare,publicatia in care care a aparut incadrarea ei intr-un domeniu de activitate,intr-o grupa de constructii-instalatii si intr-o cerinta esentiala de calitate,precum si identificarea standardelor care devin obligatorii prin referirea lor in textul reglementarii.
 • Standard :furnizeaza denumirea standardului /NU si continutul /,sectorul.grupa si subgrupa.precum si identificarea normativelor din care este referit 
 • Lege,hotarare de guvern,ordonanta,ordin etc :furnizeaza denumirea actului,publicatia in care a aparut,starea actului,rezumatul actului, capitolele actului,continutul integral si istoricul actului.

Aplicatia se poate explota atat in regim monopost cat si in retea.

Pret : 230 euro+TVA 19%

RESTEX


Sistem informatic care ofera utilizatorilor /persoane fizice atestate ca responsabil tehnic cu executia/ posibilitatea de a-si completa cu ajutorul calculatorului formularele pe care trebuie sa le gestioneze pe parcursul supravegherii lucrarilor de constructii-montaje la care sunt angajati de catre executantii acestor lucrari.Deasemenea utilizatorul mai poate consulta pe ecran tipuri de activitati care trebuie efectuate in functie de categoria de importanta a lucrari de constructie contractata,precum si aspecte privind sistemul calitatii in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pret : 100 euro+TVA 19%

CORES


Sistem informati care poate usura urmarirea circulatiei documentelor in cadrul unei societati comerciale de profil. Cu acest sistem se gestioneaza sarcinile,termenele si diverse rezolvari legate de documente.In orice moment se poate sti locul unui document si in ce faza de rezolvare se gaseste.


Avantajele create de acest sistem sunt:

 • urmarirea precisa a circulatiei unui document in cadrul societatii
 • posibilitatea controlului factorilor de decizie asupra indeplinirii sarcinilor prevazute de un document
 • cresterea vitezei de rezolvare a sarcinilor
 • obtinerea de rapoarte detaliate referitoare la un document
 • accesul la un document numai al persoanelor autorizate

Pret : 200 euro+TVA 19%

CARTEH


Sistem informatic care permite obtinerea documentelor referitoare la proiectarea,executia,receptia,exploatarea,intretinerea si urmarirea in timp a unei constructii:

 • documentatia necesara intocmirii cartii tehnice a constuctiei lucrarilor social-culturare,a celor de locuit sau administrative
 • formularele legale necesare in timpul executiei lucrarilor,si la receptia acestora
 • reglementari tehnice si acte legislative la zi

Pret : 150 euro+TVA 19%

MONICON


Obiectivul acestui sistem informatic este cunoasterea si supravegherea situatiei unei constructii din punct de vedere al indepliniri cerintelor necesare ca :evidenta documentatiei,a avizelor necesare,implicarea factorilor de decizie.

Sistemul este util in situatii de:

 • urmarirea curenta a constructiei
 • urmarirea speciala a constructiei
 • interventii la timp /consolidari,modernizari,etc/ asupra constructiei
 • post utilizarea constuctiei
 • asigurarea nivelului calitativ cerut prin proiect de catre beneficiar in timpul si dupa terminarea lucrarii

Sistemul pune la dispozitia utilizatorului mai multe criterii de selectare a constructiilor astfel :

 • existenta unui program de urmarire curenta
 • existenta unui program de urmarire speciala
 • existenta Cartii tehnice a constructiei
 • daca se efectuaza lucrari de consolidare sau modernizare
 • daca s-a initiat actiunea de post utilizare
 • judetul sau localitatea pe teritoriului careia se afla constructia
 • expirarea duratei normale de functionare

Rapoartele care se pot obtine se refera la urmatoarele categorii de informatii :

 • constructii care au durata normata de functionare expirata
 • urmarirea curenta si speciala
 • modernizari
 • consolidari
 • postutilizare
 • cartea tehnica a constructiei

Pret : 100 euro+TVA 19%