Delta 2000 - Caracteristici tehnice de bază

Cum pot intra în posesia sistemului?

Sistemul informatic Delta 2000 răspunde solicitărilor factorilor decidenţi în elaborarea de documentaţie tehnico-economică în conformitate cu reglementările prevăzute de O.U.G. 34/2006.

 • Documentaţia tehnico-economică de licitare-ofertare este în forma, cu conţinutul şi calculul anunţate în Ordinul MF/MLPTL nr. 1014/874 din iunie 2001 şi anume formularele C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8,C9, C11, având variantele cu şi fără valori (antemăsurătoarea listelor de cantităţi). De asemenea, sunt încorporate şi celelalte rapoarte care fac parte din dosarul de ofertare: 1A, 1B, 2A, 2B,3, 4, 5, B1, B2,B3, C10 şi contractul de execuţie de lucrări.
 • Aferent acestor tipuri de norme de deviz sunt resursele: materiale, meserii, utilaje, codificarea fiind refăcută conform cerinţelor UE la cerea şi aprobarea MTCT (MLPTL).
 • Referitor la codificarea materialelor, facem precizarea că s-a păstrat vechea codificare compusă din 7 caractere, la care s-a adăugat codificarea CPSA, compusă din 6 caractere.
 • În plus, produsul informatic are în componenţă două colecţii de norme de deviz modificabile: norme locale şi norme proprii – pentru acestea există posibilitatea completării bazelor de date cu resurse noi.
 • Normele de deviz se pot consulta prin selecţia din fiecare ediţie şi vizualizarea conţinutului: resurse, consumuri specifice, unitate de măsură etc.
 • Normele comasate fac obiectul unui submodul separat, înglobat în modulul bazelor de stare proprii utilizatorului. Normele comasate au în componenţa lor norme de deviz, fiind, practic, un deviz cu o antemăsurătoare ce caracterizează o lucrare tip.
 • Obiectivele sunt departajate în faza preliminară de introducere a datelor în funcţie de tipul de finanţare: bugetare sau nebugetare.
 • Situaţiile de lucrări (de plată) se efectuează respectând conţinutul normativelor actuale (modele de recalculare, cu algoritmii aferenţi).
 • Urmărirea realizării lucrărilor executate şi prezentate spre decontare se efectuează pe cantităţile articolelor de deviz ale ofertelor câştigătoare pe lunile anului curent. Eventualele note de renunţare sunt evidenţiate şi diminuează cantităţile articolelor de deviz. Notele de comandă suplimentare se tratează separat.
 • În modulul de realizări există procedura "Rest de executat", prin care se crează aceeaşi lucrare, dar având cantităţile calculate prin scăderea notelor de renunţare şi a realizărilor declarate în lunile anterioare. Se poate avea în colecţie lucrarea ofertată precum şi imaginea "Rest de executat", de câte ori este solicitată.
 • Pentru o bună utilizare, în afară de manualul de utilizare, fiecare funcţiune a produsului are încorporată procedură de tip "Help".

Modul de calcul al unui deviz este corect şi complet numai dacă antemăsurătoarea devizului şi baza lui de preţuri au fost completate corespunzător.

Punctăm câteva aspecte semnificative:

 • sistemul de operare Windows şi instrumentele specifice limbajului de programare Visual Basic au impus modul de prezentare a datelor pe ecranul de lucru (monitor), precum şi al câmpurilor cu informaţiile componente entităţilor din sistem
 • manevrarea simultană a tastaturii şi a mouse-ului
 • formatul rapoartelor şi fonturile caracterelor editate nu pot fi modificate
 • rapoartele pot fi preluate pe un suport magnetic (dischetă sau CD) şi listate de pe alt calculator
 • între două produse instalate monopost pe calculatoare diferite se poate face transfer de date

Sistemul Delta 2000 are programele elaborate în limbajul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele de date sunt gestionate cu SQL Server 7.0 sau SQL Server 2005 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, 98, 2000, XP, Windows Server 2003, Vista.

Sistemul Delta 2000 necesită următoarea configuraţie minimă: calculator PC compatibil IBM-Pentium II la 300 MHz, 64 MB RAM, monitor 15", HDD-1 GB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă A4/A3.

Societatea noastră asigură, prin contract, instalarea, instruirea şi asistenţa tehnică la sediul beneficiarului.