Consultanţă

Într-o economie stabilă de piaţă cu activitate concurenţială, definirea conceptului de “Activitate – decizie managerial㔠capătă dimensiuni noi, fiind, practic, întâlnită în toate situaţiile relaţiilor cu persoane fizice sau juridice.

Consultanţa, ca parte integrantă a acestui concept, se regăseşte firesc şi în domeniul de construcţii-montaj, în forme şi tipuri de manifestare extrem de diversificate.

COCC, ca firmă de specialitate în domeniu, încă de la înfiinţare a realizat o utilă activitate de consultanţă, atât în luarea deciziilor majore pentru sectorul de construcţii-montaj, cât şi în activitatea de pregătire-instruire – deci a trainingului – a specialiştilor pentru activitatea de consultanţă.

Realizarea fluxului informaţional-informatic pentru principalele etape din cadrul funcţiunilor de întreprindere a marcat o primă şi decisivă apropiere de regulile economiei de piaţă, chiar în condiţiile unei economii strict centralizate, cum a fost în România până în decembrie 1989.

În ultimii ani, prin produsele şi serviciile oferite de firma noastră, activitatea de consultanţă s-a împletit riguros cu conceptul modern de management conceptual-aplicativ şi anume că:

Rp=Sp+Preal

Deci realizarea oricărui produs din sectorul de construcţii-montaj  se face doar prin satisfacerea pieţei cu obţinerea unui profit real – cel rezultat după îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de partenerii de afaceri, inclusiv stat.

Consultanţa devine, deci, o artă de a şti să gestionezi “informaţia” cu servicii şi produse din care firma să scoată profit.

Consultanţa începe odată cu faza de prefezabilitate a unui proiect şi se termină odată cu punerea în funcţiune într-o primă formă, putând continua, la cerere, şi cu perioada de garanţie.

Pe parcursul acestor etape, se derulează acţiuni complexe de supraveghere tehnică şi financiară, care nu pot fi parcurse decât de specialişti în domeniu, care, având legătură directă cu conducerea managerială de firmă pot lua, în cunostinţă de cauză, deciziile necesare, la timp şi eficient.

Denumirea firmei – Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii – confirmă această preocupare, iar cei peste 50 de ani de activitate neîntreruptă sunt elocvenţi.

Faptul că produsele şi serviciile COCC se actualizează permanent, în funcţie de schimbarea legislaţiei, confirmă necesitatea consultanţei ca parte integrantă a actului managerial modern.

Toate aceste deziderate despre activitatea de consultanţă pentru sectorul de construcţii-montaj se regăsesc în materiale elaborate de COCC: