Fincont 2003

Sistemul prelucrează date şi asigură informaţii privind contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor unei societăţi comerciale sau ale unei organizaţii.

Informaţii ce se obţin din sistem

 • Registrul jurnal; Fişa contului; Cartea mare (şah); Balanţa de verificare sintetică şi analitică
 • Jurnal de cumpărări; Jurnal de vnzări - ntocmite pe calculator conform ultimelor prevederi referitoare la cota TVA de 9% şi 19%
 • Registrul de casă - ntocmit pe calculator n structura şi cu informaţiile prevăzute de legislaţia contabilă
 • Situaţia clienţilor nencasaţi: Situaţia furnizorilor neplătiţi - permite cunoaşterea n orice moment a facturilor nencasate (neplătite)
 • Situaţia facturilor pe unitate - permite cunoaşterea n orice moment a facturilor şi achitării acestora, privind o anumită unitate, aflată n postura de client, furnizor ori n ambele

Date ce se comunică n sistem

 • Planul de conturi general - este ncărcat deja n sistem, iar utilizatorul comunică numai conturile analitice
 • Date nomenclator - tipuri de note contabile; tipuri de repartitori (societăţi, persoane fizice, lucrări); corespondenţa ntre conturi, conform monografiei din legislaţia contabilă - date ce sunt ncărcate deja n sistem
 • Date de stare - solduri iniţiale la implementare; date pentru notele contabile, comunicate pe parcursul lunii de prelucrare din facturi, chitanţe, ordine de plată etc.

Prelucrări de date

 • nchidere lunară de TVA şi cont 121 - cu formarea de note automate
 • Import lunar din sistemul Pegas 2003 - cu formarea de note automate pentru facturi de materiale primite şi pentru consumul intern de materiale
 • nchidere de an - cu stabilirea automat a soldurilor iniţiale pentru anul următor

Avantajele sistemului

 • rapiditate n comunicarea datelor - toate datele pentru nota contabilă se pot comunica de la tastatură, inclusiv conturile debitoare şi creditoare, evitnd selecţia din nomenclatoare
 • reducerea timpului de comunicare - la comunicarea facturilor, se repetă automat datele generale ale facturii pentru mai multe note (valoare bază; TVA) create din aceeaşi factură
 • siguranţa datelor - nu se admit conturi analitice nedeclarate n planul de conturi şi nici repartitori neprevăzuţi pe contul debitor sau creditor; nu se admit conturi creditoare pentru care nu este declarată corespondenţa cu conturile debitoare
 • se admit note contabile şi pentru lunile următoare lunii de prelucrare
 • posibilitatea utilizării ca repartitor a codului unic (C.U.I.) pentru clienţi şi furnizori, ceea ce nlătură confuziile
 • rapiditate n informare - orice raport se selectează din meniul de rapoarte, apare instantaneu pe ecran şi poate fi imediat listat la imprimantă
 • informarea pe date de istoric - la orice raport obţinut din sistem, se comunică perioada din an pentru care se doresc informaţii n raportul respectiv
 • informarea prin selecţie - pentru raportul afişat pe ecran, se comunică informaţia dorită şi sistemul afişează zona din raport ce conţine acea informaţie.

Cerinţe software

 • Sistemul Fincont 2003 este elaborat n limbajul Visual Basic .NET 2003 şi exploatează baze de date de tip SQL Server 2000. Sistemul poate fi utilizat pe calculatoare compatibile IBM, sub sistem de operare Windows 98/Me/2000/XP.

Poate realiza legătura directă cu sistemul Delta 2000 pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, decontarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii-montaj şi sistemul Pegas 2003 pentru managementul gestiunii materialelor.

Preţ: 150 euro + TVA (19%)

 • Modul de salarii.
 • Modul de imobilizari corporale si necorporale.
 • Modul valutar.