Servicii

Societatea noastra, in cei peste 30 de ani de activitate, a desfasurat diverse activitati in spiritul realizarii in firme a unor activitati manageriale cat mai eficiente, care sa aduca profit.

Intre aceste activitati, dupa cum bine va amintiti, a fost si aceea de perfectionare-instruire a personalului (training) care, in conditiile economiei de piata, devine si mai necesara, pe fondul concurentei si a saltului valoric si calitativ.

Suntem direct implicati in activitatea de inventariere si urmarire a tuturor lucrarilor autorizate si realizate in Romania dupa anul 1992 conform H.G. 853/1998, suntem singura societate abilitata sa realizeze indicatoare de norme de consum pentru toate tipurile de lucrari de constructii-instalatii-montaj in conditiile prevederilor din Ordinul MLPAT nr. 536/NN/31.05.1999 si din „Normele metodologice modificate si completate privind continutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor, adjudecarea, contractarea si decontarea executiei lucrarilor“, realizam o serie de activitati de consulting in conditiile economiei de piata.

Va propunem organizarea – la sediul societatii noastre sau la sediul dumneavoastra – a urmatoarelor programe de perfectionare-instruire:

1. Instruirea personalului in domenii ca: aplicarea legislatiei in vigoare pentru licitarea lucrarilor publice, atestare tehnica profesionala, implementarea sistemelor de calitate pentru conducerea si derularea activitatilor din societate.

Acest program se adreseaza tuturor specialistilor si conducatorilor din societate si se axeaza pe expuneri si aplicatii practice, expuse de cadre de conducere din MTCT si din alte organisme la nivel national implicate in elaborarea reglementarilor si actelor normative din domeniu.

2. Licitarea, prezentarea ofertelor si adjudecarea elaborarii proiectelor si executiei lucrarilor publice interne si internationale.

Acest program se desfasoara in colaborare directa cu Directia de specialitate din MTCT, care elaboreaza metodologiile unice pe tara in domeniu si organizeaza derularea licitatiilor si in conditiile reglementarilor privind achizitiile publice conform Legii nr. 118/31.08.2000. Se prezinta si comenteaza ultimele noutati aparute, inclusiv modificarile aparute privind reglementarile din domeniu. Cursul se adreseaza in egala masura organismelor abilitate, ordonatorilor de credite, investitorilor, executantilor si proiectantilor lucrarilor incredintate direct sau prin licitatie. De asemenea, cursul prezinta interes si pentru specialistii ce sunt desemnati ca membri în comisii de lichidare si la toate nivelele din administratie.

3. Formare si specializare pentru ingineri si economia in domeniul afacerilor.

Se prezinta tematici privind: elemente manageriale din sfera afacerilor, deprinderea de a face afaceri simultan, convertirea in castiguri a potentialelor averi, pierderi si riscuri, investirea in energiile vitale ale firmelor.

4. Formarea si specializarea atasamentistilor-devizieri in economia de piata.

Acest program abordeaza realizarea devizului general si pe categorii de lucrari, masurarea lucrarilor realizate, decontarea acestora, realizarea comparativelor de materiale, calculul automat prin utilizarea sistemului Delta 2000.

5. Formarea-specializarea normatorilor in concordanta cu sistemul de licitatii a lucrarilor publice si private.

Precizam ca atat in perioada trecuta, cat si in prezent, activitatea de perfectionare (training) a fost o componenta esentiala a activitatii firmei noastre. Peste 10.000 de specialisti in domeniu cunosc produsele si serviciile COCC.

Programele de perfectionare-instruire desfasurate vor purta viza Patronatului Societatilor din Constructii - P.S.C.

Preconizam ca, pentru un numar de minim 20 de participanti, cursurile sa se poata desfasura si la sediul societatilor dumneavoastra interesate, urmand ca pentru un numar mai mare sa acordam diferite facilitati.

Programele se pot derula in doua cicluri: primul ciclu de cinci zile, ciclul II de trei zile, la tariful total de 2.500.000 lei plus TVA pentru un cursant sau o suma globala de 52.000.000 lei plus TVA pentru un grup de maximum 25 cursanti, cheltuielile cu perfectionarea fiind deductibile.

Se vor acorda gratuit informatii scrise in domeniu, sub diverse forme, cu ultimele noutati la zi, iar la sfarsitul cursului se vor elibera certificate-atestate de absolvire a programului.

Asteptam ofertele dumneavoastra si eventuale propuneri de tematici pe care sa le abordam.