Setra

Sistem de evidenţă a mijloacelor de transport auto

Destinaţie

Sistemul se adresează unităţilor de construcţii, transporturi, producţie, distribuţie de mărfuri, administrare a domeniului public, instituţiilor administraţiei publice, oricăror altor structuri deţinătoare de autovehicule.

Baza de date a sistemului cuprinde autovehicule de transport de marfă şi persoane, autospeciale, utilaje pe şasiu auto şi tractoare cu remorcă, identificate prin număr de înmatriculare.

Funcţiuni

Sistemul prelucrează foile de parcurs şi emite fişa activităţii zilnice (f.a.z.), precum şi alte rapoarte cu informaţii pentru evidenţa, analiza şi controlul activităţii de exploatare auto.

    Principalele funcţiuni ale sistemului sunt:

 • evidenţa alimentării cu combustibil şi uleiuri
 • evidenţa kilometrilor efectivi şi a orelor de funcţionare a motorului
 • calculul kilometrilor echivalenţi
 • calculul consumului normat de combustibil şi ulei
 • determinarea diferenţelor de consum efectiv şi normat, de combustibil şi ulei
 • evidenţa parcursului - în cadrul normelor de întreţineri şi revizii - şi stabilirea restului de kilometri de efectuat până la normă ori semnalarea depăşirii acesteia
 • evidenţa inspecţiilor tehnice de efectuat şi semnalarea scadenţei efectuării lor
 • evidenţa datei ultimelor schimbări de acumulator şi de anvelope

    La prelucrarea datelor, sistemul are în vedere următoarele principii:

 • calculul consumului normat de combustibil şi ulei se face pe baza normativului privind parcursul pe categorii de drum, condiţiile de circulaţie şi consumul mediu de combustibil
 • normele de întreţineri, revizii şi evidenţă a parcursurilor în cadrul normelor respectă normativul privind întreţinerea preventivă şi reparaţiile curente ale autovehiculelor
 • utilizatorul poate declara consumuri medii şi norme proprii, ce pot fi exprimate fie în kilometri echivalenţi, fie în kilometri efectivi
 • evidenţa activităţii unor utilaje de construcţii cum sunt automacaralele sau autopompele de beton, pe baza orelor de funcţionare a motorului

Avantaje

 • economii de combustibil, prin controlul consumului pe parcursul lunii şi prin determinarea precisă a diferenţelor de consum la sfârşitul lunii
 • prevenirea uzurii premature a motorului, prin efectuarea întreţinerilor şi reviziilor la îndeplinirea normei de efectuare
 • prevenirea retragerii autovehiculului din circulaţie, prin efectuarea la scadenţă a inspecţiei tehnice
 • reducerea costurilor exploatării autovehiculului, prin fundamentarea deciziei de achiziţionare şi schimbare a acumulatorilor şi anvelopelor

Cerinţe software

Sistemul SETRA este elaborat în limbajul Visual Basic .NET 2003 şi exploatează baze de date de tip SQL Server 2000. Sistemul poate fi utilizat pe calculatoare compatibile IBM, sub sistem de operare Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

Preţ: 190 euro + TVA (19%)