Cărţi tehnice

ACT Acte normative privind achiziţiile publice (2 vol.) 55,00
CTEH Ghid pentru întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor 50,00
CCAL Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier 50,00
GPE Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia 40,00
EXPL Ghidul responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiei 33,00
CONS Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii 50,00
RESCAL Ghid privind răspunderea contractuală pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii-montaj 52,00
Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini (condiţii tehnice) pentru executarea lucrărilor de:
STR-BET Structuri din beton armat 77,00
STR-ZID Structuri din zidărie 72,00
TEN-COM Tencuieli şi compartimentări 77,00
INSTAL Instalaţii – încălzire, ventilaţii, alimentări cu apă şi canalizare, gaze, electrice 105,00
TENC Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Tencuieli – Tc 42,00
ARM Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Armături – A 40,00
COF Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Cofraje – C 40,00
BET Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Betoane – B 40,00
IPS Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Ipsosărie şi rabiţ – IR 42,00
COMP Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Zidării şi pereţi pentru închideri şi compartimentări interioare 40,00
NT-ZV Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Zugrăveli şi vopsitorii – ZV 46,00
NT-IZ Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Izolaţii – Iz 42,00
NT-PR Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Pardoseli – PR 42,00
NT-INST Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Instalaţii de încălzire – Ic 52,00
CMET Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Confecţii metalice executate în ateliere 52,00
NT-TR Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Transporturi – Tr 42,00
RpIz-V Indicativ cu norme de muncă pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii 100,00
MAN Management 42,00
ING Ingineria afacerilor 40,00
GPM Ghidul managerului 52,00
GPO Ghid practic de management operativ 40,00
ASC Administrarea societăţilor comerciale. Ghid practic de management 40,00
MPA Management pe bază de proiect asumat. Ghid practic de management 30,00
MSC Managementul schimbării. Ghid practic de management 40,00

Preţurile sunt exprimate în lei şi conţin TVA (5%).

Preţurile sunt valabile de la 01.01.2018.

Download oferta indicatoare norme deviz