Cărţi tehnice

ACT Acte normative privind achiziţiile publice (2 vol.) 58,00
CTEH Ghid pentru întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor 39,00
CCAL Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier 39,00
GPE Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia 30,00
EXPL Ghidul responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiei 24,00
CONS Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii 39,00
RESCAL Ghid privind răspunderea contractuală pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii-montaj 42,00
Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini (condiţii tehnice) pentru executarea lucrărilor de:
STR-BET Structuri din beton armat 60,00
STR-ZID Structuri din zidărie 57,00
TEN-COM Tencuieli şi compartimentări 60,00
INSTAL Instalaţii – încălzire, ventilaţii, alimentări cu apă şi canalizare, gaze, electrice 83,00
TENC Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Tencuieli – Tc 33,00
ARM Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Armături – A 28,00
COF Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Cofraje – C 28,00
BET Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Betoane – B 28,00
IPS Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Ipsosărie şi rabiţ – IR 33,00
COMP Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Zidării şi pereţi pentru închideri şi compartimentări interioare 28,00
NT-ZV Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Zugrăveli şi vopsitorii – ZV 37,00
NT-IZ Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Izolaţii – Iz 33,00
NT-PR Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Pardoseli – PR 33,00
NT-INST Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Instalaţii de încălzire – Ic 42,00
CMET Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Confecţii metalice executate în ateliere 42,00
NT-TR Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Transporturi – Tr 33,00
RpIz-V Indicativ cu norme de muncă pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii 80,00
ECHIP O echipă de succes. Ghid practic de management 28,00
MAN Management 33,00
ING Ingineria afacerilor 28,00
GPM Ghidul managerului 42,00
GPO Ghid practic de management operativ 28,00
ASC Administrarea societăţilor comerciale. Ghid practic de management 28,00
MPA Management pe bază de proiect asumat. Ghid practic de management 24,00
MSC Managementul schimbării. Ghid practic de management 28,00

Preţurile sunt exprimate în lei şi conţin TVA (9%).

Preţurile sunt valabile de la 1.04.2010.

Download oferta