Monicon

Obiectivul acestui sistem informatic este cunoaşterea şi supravegherea situaţiei construcţiilor din punct de vedere al ndeplinirii cerinţelor necesare (evidenţa evenimentelor, existenţa documentaţiilor şi a avizelor, implicarea factorilor de răspundere).

Sistemul este util n aceste situaţii:

 • urmărirea curentă a construcţiei
 • urmărirea specială a construcţiei
 • intervenţii n timp (consolidări, modernizări) asupra construcţiei
 • postutilizarea construcţiei
 • asigurarea nivelului calitativ cerut prin proiect de către proprietar, după terminarea executării construcţiei

Sistemul pune la dispoziţia utilizatorului mai multe criterii de selectare a construcţiilor.

Aceste criterii sunt:

 • existenţa unui program de urmărire curentă a construcţiei
 • existenţa unui program de urmărire specială a construcţiei
 • existenţa Cărţii tehnice a construcţiei
 • dacă asupra construcţiei se efectuează lucrări de consolidare
 • dacă asupra construcţiei se efectuează lucrări de modernizare
 • dacă asupra construcţiei s-a iniţiat acţiunea de postutilizare
 • judeţul pe teritoriul căruia se află construcţia
 • localitatea pe teritoriul căreia se află construcţia
 • expirarea duratei normate de funcţionare a clădirii

Rapoartele care se obţin se referă la următoarele categorii de informaţii:

 • Construcţii care au durata normată de funcţionare expirată
 • Cartea tehnică a construcţiei
 • Urmărirea curentă
 • Urmărirea specială
 • Modernizări
 • Consolidări
 • Postutilizare

Preţ: 100 euro + TVA (19%)